Menu
Your Cart

Условия за ползване

Преди да продължите да използвате Fertilovit.bg (https://fertilovit.bg),  за краткост наричан "Сайта", моля прочетете следните "Условия за ползване", които представляват своебразен договор между Клиента и Сайта/Сайтът, и Ви дават правото да се възползвате от всички негови опции. 


1. Общи правила


  • Потребителите следва да използват сайта единствено за лични/нетърговски цели
  • Потребителят няма право да използва и разпространява информация на трети лица или за собствена ползва без изричното позволение от Сайта
  • Строго се забранява злоупотребата с името на сайта или имейлите на сайта.
  • Потребителят няма право да се представя за член на екипа на трети лица с цел собствена облага или клевета.

2. Авторски права


2020, Фертиловит България. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


3. Промени


  • Сайтът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Условията на поверителност и Доставки по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
  • Важно: Сайтът не се задължава да уведомява изрично за промени в Стокови наличности и Цени. 
  • За всички неуредени с настоящите "Условия за Ползване" въпроси се прилага действащото българско законодателство.